Për Ne

Historiku

Klinaku & Associates L.L.C është zyrë ligjore dhe financiare. Themeluar në vitin 2013 dhe duke poseduar kuadrot profesionale, kryejmë të gjitha shërbimet ligjore dhe financiare për individë dhe biznese.

Puna dhe suksesi ynë bazohet në respektimin e ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, interpretim të drejtë të ligjeve dhe zgjidhje të çështjeve ligjore e financiare bazuar në profesionalizëm dhe diskrecion të lartë për individë dhe biznese.

Stafi ynë profesional avokatë dhe financierë

Jenelia Orkid

Family Lawyer

David Harry

Criminal Lawyer

Darothy Jane

Business Lawyer

John Albart

Family Lawyer