Logjistikë

Logjistikë

Në çështjet logjistike hyjnë të gjitha shërbimet për bizneset që kanë të bëjnë me evidentime dhe regjistrime të mallit dhe stoqeve dhe deklarimit të tyre.