Mbrotje të Markave dhe Patentave Tregtare

  • SHËRBIMET
  • Mbrotje të Markave dhe Patentave Tregtare

Mbrotje të Markave dhe Patentave Tregtare

Mbrotje të markave dhe patentave tregtare – Në rast të keqpërdorimit të emrit tregtar, shitje të produktve të njejta nën një emër tregtar të caktuar, marrëveshjet tregtare si franshiza dhe patentim tregtar për produkte dhe shërbime.