Ndërmjetësime

Ndërmjetësime

Ndërmjetësimet në biznes ndërmjet aksionarëve, ndërmjetësime për shitblerje të mallërave, shitblerje të aksioneve, pronave dhe gjërave me vlerë.