Çështje Administrative

Çështje Administrative

Çështjet administrative dhe rregullimi i marrëdhënieve të caktuara shoqërore të tilla si: Martesa, Divorce dhe marrëdhenie tjera shoqërore dhe përfaqësim ligjor ndaj tyre.