Çështjet Gjyqësore dhe Përfaqësime

  • SHËRBIMET
  • ÇËSHTJET GJYQËSORE DHE PËRFAQËSIME

Çështjet Gjyqësore dhe Përfaqësime

Përfaqësimi gjyqësor është i domosdoshëm në rastet kur njëra palë; person fizik apo biznes nuk u përmbahet kushteve të kontratës, shkel marrëveshjet biznesore, apo edhe për çështje pronësore apo çështje tjera të caktuara.