Regjistrimi i Biznesit

Regjistrimi i Biznesit

Shoqërohet me një sërë kërkesash ligjore dhe rregullim dokumentesh, shërbim ky që Klinaku&Associates e realizon ashtu që biznesi juaj të hapet në kohë.